Dags att beställa radonmätning!

Snart är det eldningssäsong och det är hög tid att skaffa radondosor för mätning. Med våra kompletta mätpaket kan du enkelt genomföra en långtidsmätning som ger ett pålitligt årsmedelvärde.

Att mäta radon är det enda sättet att upptäcka radon. I bostäder och allmänna lokaler rekommenderas gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. Långvarig exponering för förhöjda radonhalter ökar risken för lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon ungefär 500 lungcancerfall per år i Sverige och är den näst vanligaste orsaken till lungcancer, näst efter rökning. Det uppskattas att omkring 400 000 svenska bostäder har radonhalter över 200 Bq/m3.

Att genomföra en långtidsmätning är det mest pålitliga sättet att mäta radon och för att erhålla ett tillförlitligt årsmedelvärde. Mätningen bör pågå i minst 60 dagar under eldningsperioden, från 1 oktober till 30 april. Att göra radonmätningen själv är en enkel process. Du kan beställa radondosor för din villa, lägenhet eller arbetsplats och följa de medföljande anvisningarna för att placera ut dosorna. När mätperioden är avslutad, returnerar du dosorna. Inom ungefär en vecka erhåller du en ackrediterad mätrapport som indikerar om det finns förhöjda radonhalter eller inte.

Det är klokt att överväga en radonmätning i följande situationer:

  • Vid husköp eller försäljning av en bostad.
  • Vid om- eller tillbyggnation av ditt hem.
  • Vid ändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet.
  • Vid nybyggnation av ett hus, särskilt om husgrunden inte är tillräckligt tät mot marken, vilket kan leda till radonintrång.
  • Om det har gått mer än 10 år sedan din senaste radonmätning.
  • Om du misstänker att det finns radon i ditt hem.

Om radonhalterna överstiger 200 Bq/m3 är det viktigt att vidta lämpliga åtgärder för att minska risken. Åtgärderna kan inkludera ökad luftomsättning, tätningsåtgärder eller isolering. För dem som har radon i hushållsvattnet finns alternativ som luftning av vattnet eller användning av kolfilter.

Vi erbjuder kostnadseffektiva, ackrediterade radonmätningar i Stockholm, Göteborg och Malmö för bostadsrättsföreningar, arbetsplatser, skolor, förskolor och privatpersoner. Om du som bostadsrättsförening eller flerfamiljshusägare känner att tiden är knapp kan vi hjälpa dig. Vi erbjuder en helhetslösning där vi tar hand om hela processen åt dig.

  • Vi utför ackrediterade mätningar enligt Strålsäkerhetsmyndigheten och SWEDAC:s riktlinjer.
  • Snabb leverans av mätutrustning.
  • Vi har Europas snabbaste svarstider, med resultat inom endast 2 arbetsdagar.
  • Vår telefonsupport anses vara den bästa i Sverige.

Beställ radonmätare redan idag!

Total
0
Shares