Fukt och mögel hemma – hur upptäcker man det?

Många människor undrar hur de kan hitta om det finns fukt eller mögel hemma. Fukt och mögel är två problem som kan orsaka skador i hemmet, så det är viktigt att veta hur man upptäcker dem. I denna artikel kommer vi gå igenom sex steg för att hitta fukt och mögel hemma genom enkla mögeltest, samt tips på hur du kan bli av med det om du har det.

 

  1. Det första steget för att upptäcka fukt eller mögel i ditt hem är att göra en visuell inspektion. De vanligaste områdena att leta efter fukt är runt duschar, fönster och andra ställen där vatten kan tränga in. Titta efter missfärgningar på väggar och tak, vattenmärken eller kondens på fönster. 

 

  1. Använd för det andra en fuktmätare för att mäta den relativa luftfuktigheten i luften i varje rum i hemmet och då kunna göra ett bra mögeltest. För mycket fukt i luften kan tyda på att det kan finnas ett pågående problem med fukt som måste åtgärdas. 

 

  1. För det tredje bör du använda ett mögel test kit för att upptäcka förekomsten av mögel i ditt hem. Ett mögeltest ger dig en provtagare och instruktioner om hur du använder den. När du har samlat in ett prov förseglar du det och skickar det för laboratorieanalys, men det finns även mögel test kit som ger dig svar med en gång.

Köp Mögel-test här.

 

  1. För det fjärde, om du misstänker att det kan finnas ett pågående fuktproblem, kontakta ett professionellt fuktskyddsföretag för att undersöka saken närmare. De kan göra en undersökning av din fastighet och identifiera eventuella källor till vatteninträngning eller strukturella defekter som kan orsaka fukt eller mögeltillväxt.

 

  1. När du väl har identifierat de problem som orsakar fukt eller mögel i ditt hem ska du vidta åtgärder för att åtgärda dem så snart som möjligt. Detta innebär bland annat att se till att all extern dränering fungerar korrekt och att reparera eventuella läckor i de inre rörledningarna. 

 

  1. Slutligen bör du anlita en professionell mögelsaneringsfirma för att avlägsna all synlig mögeltillväxt i ditt hem. Processen innebär att man tar bort de drabbade materialen, rengör dem med ett antimikrobiellt medel och förseglar dem permanent för att förhindra ytterligare tillväxt.

 

Genom att följa dessa sex steg kan du effektivt upptäcka fukt eller mögel i ditt hem innan det orsakar allvarlig skada genom ett enkelt mögel test kit. Kom ihåg att om du någonsin är osäker på vad du ska göra vid fukt- och mögelproblem – tveka inte att kontakta ett proffs för råd och hjälp!

Total
0
Shares