Nu har Göteborg en ny översiktsplan

Nu har Göteborg en ny översiktsplan.

Flera års arbete har nu resulterat i en ny översiktsplan för Göteborg. Planen ger vägledning hur Göteborg ska utvecklas på lång sikt, hur mark och vatten ska användas och hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Beslutet fattades i kommunfullmäktige den 19 maj och Göteborg har nu fått en ny översiktsplan. 

– Härligt att Göteborgs Stad nu har en aktuell översiktsplan! Ett resultat av ett gott arbete från alla inblandade i staden. Översiktsplanen pekar ut riktningen mot 2050, säger stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant på stadsbyggnadskontoret.

Göteborgs nya översiktsplan tar höjd för att Göteborg ska kunna fortsätta växa på ett hållbart sätt. Det ska uppnås genom att planera för en nära, sammanhållen och robust stad. 
– Det innebär förenklat att Göteborg framför allt ska växa i de redan byggda delarna av staden genom förtätning. Det handlar också om att Göteborg ska utvecklas mot en stad där det är kortare avstånd till det man behöver i vardagen, för att minimera behovet av längre resor, säger Anna Olsson, projektledare över översiktsplan för Göteborg, stadsbyggnadskontoret. 

Nära, sammanhållen och robust

En nära stad betyder i förlängningen att det ska finnas ett mer varierat utbud på flera platser i Göteborg. En sammanhållen stad överbygger de fysiska och sociala barriärer som finns. Kollektivtrafik, vägar och gång- och cykelbanor binder ihop staden. En robust stad kan stå emot klimatförändringar men också andra förändringar i samhället. För att uppnå det är det viktigt att göteborgarna känner att det är möjligt att påverka stadens utveckling.
– Att bygga Göteborg nära, sammanhållet och robust innebär så klart också att arbetet för att läka ihop och förtäta staden ska fortsätta, säger Henrik Kant. 
En skillnad från tidigare översiktsplan är att fler områden är utpekade som utredningsområden för kommande bebyggelse. 
– I dessa områden måste dock fördjupningar eller programarbeten genomföras före detaljplanering kan påbörjas. Det innebär ofta större investeringar initialt i teknisk infrastruktur, som vatten- och avlopp, gator och kollektivtrafik innan områdena kan byggas ut, säger Henrik Kant.

Ta del av Göteborgs översiktsplan genom den nya digitala plattformen på adressen: https://oversiktsplan.goteborg.se/

Total
0
Shares