Så går det för eleverna i Göteborgs Stads grundskolor

Nu har elevernas preliminära kunskapsresultat för vårterminen 2022 kommit. Resultaten visar bland annat att pojkarnas kunskapsresultat ökar jämfört med föregående år. Nu börjar arbetet med att analysera varför det går som det gör för eleverna. 

I elevernas preliminära kunskapsresultat för vårterminen 2022 ökar eleverna i förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 3 sina kunskapsresultat. Måluppfyllelsen för elever i årskurs 6 minskar något i andel elever som når alla mål. 

– Det viktiga är att titta på det långsiktiga arbetet i våra skolor. Det handlar om att följa upp och analysera resultaten i skolan och utveckla och anpassa undervisningen utifrån elevernas behov. Det som står absolut högst upp är att vi har bra och duktiga lärare i våra skolor som utvecklar undervisningen tillsammans med andra, säger Martin Palm, biträdande utbildningschef.

Varför det ser ut som det gör vet vi först i november

– Nu kommer vi att titta närmare på varför elevernas resultat ser ut som de gör. Det gör vi tillsammans med skolledning och medarbetare på våra skolor. Analysen och vad vi behöver göra för att skapa en ännu bättre skola för våra elever finns med i grundskoleförvaltningens kvalitetsrapport. Den blir klar i november, säger Annika Hellström, kvalitetschef på grundskoleförvaltningen. 

Elevernas preliminära kunskapsresultat på övergripande nivå för grundskolorna i Göteborgs Stad vårterminen 2022


Årskurs 9

  • Andelen elever som når målen i alla ämnen i årskurs 9 ökar med 0,1 procentenheter. 
  • Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram är oförändrad (78,4 %). 
  • Det genomsnittliga meritvärdet ökar med 0,3 meritpoäng. 


Årskurs 6

  • Andelen elever som når målen i alla ämnen i årskurs 6 minskar med 0,7 procentenheter.


Årskurs 3

  • Andelen elever som når kunskapskraven i årskurs 3 (svenska, svenska som andraspråk, matematik, samhällsorientering och naturorientering) ökar med 1,2 procentenheter. 


Årskurs 1

  • Andelen elever som når kunskapskraven i årskurs 1 (bedömningsstöd läsförståelse) ökar med 1,6 procentenheter. 


Förskoleklass

  • Andel elever som kan uppvisa intresse/förmåga i samtliga aktiviteter i kartläggningsmaterialet ökar (1,3 procentenheter) 
Total
0
Shares