Viktigt att veta om radon och radonmätning

Radon finns överallt runt omkring oss, men vissa områden har högre nivåer än andra. I bostäder kan radon komma från tre olika källor:

  • Från marken. 
  • Från byggnadsmaterialet
  • Från dricksvattnet, speciellt bergborrade brunnar.

I Sverige är radon vanligare i källare och i hus som byggts på radonrik mark. Radon kan även finnas i grundvatten och i vatten som används för dricksvatten. Det finns radonkarta över Sverige där man kan se var radonnivåerna är höga och låga.

Det är viktigt att känna till radonnivåerna i det område där man bor eftersom höga nivåer av radon kan orsaka lungcancer. I Sverige orsakar radon cirka 500 lungcancerfall varje år och är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning. Idag uppskattas runt 400 000 bostäder i Sverige ha högre radonhalter än de gränsvärden som gäller. Det ändå sättet att upptäcka radon är att mäta.

Radonmätning

För att få ett tillförlitligt resultat bör en radonmätning i bostaden ske under eldningssäsongen som pågår från oktober till och med april. Mätperioden ska vara i minst två månader. Att göra en radonmätning är enkelt att göra själv. Radonmätare kan beställas från ackrediterade företag och mätlaboratorium som är specialiserade på radon.

Radonbesiktning

Om en radonmätning visar förhöjda halter ska det åtgärdas. Men innan dess krävs det att man undersöker varifrån radonet kommer. Då behöver en besiktningsman komma till bostaden och göra en radonbesiktning för att undersöka radonhalterna på plats. När det är gjort får man reda på vilka åtgärder som krävs för att komma åt problemet. En radonbesiktning och radonsanering ger ett säkert och tryggt boende om åtgärdsförslagen genomförs.

Övrigt
Radonmätning Tyskland – Radonmessen Deutschland

 

Total
0
Shares